undefined

C # Stack(yığın) nedir?


Stack(Yığın), ilk giren ilk çıkar (LIFO) konseptini temsil eden özel bir koleksiyondur. İlk önce LIFO'yu anlamak için bir örnek alalım. Her kitabın birbirinin üzerinde tuttuğu bir kitap stack(yığın)ı hayal edin.

Kitaplarda ilk giren ilk kavramı, kitap stack(yığın)dan yalnızca en üstteki kitabın kaldırılabileceği anlamına gelir. Bir kitabı aralarından kaldırmak mümkün değildir, çünkü o zaman stack(yığın)ın ayarını bozabilir.

Dolayısıyla C # 'da, stack(yığın) aynı şekilde çalışır. Öğeler üst üste stack(yığın)a eklenir. Stack(Yığın)a bir eleman ekleme işlemine Push işlemi denir. Bir öğeyi stack(yığın)dan kaldırmak için, stack(yığın)ın en üstündeki öğeyi de kaldırabilirsiniz. Bu işlem pop olarak bilinir.

Yığın koleksiyonu için mevcut işlemlere daha ayrıntılı bir şekilde bakalım.

Stack(Yığın) Nesnesi

Stack(Yığın) Veri türü yardımı ile bir yığın oluşturulur. "New" anahtar sözcüğü bir Stack nesnesi oluşturmak için kullanılır. Nesne daha sonra st değişkenine atanır.

Stack st = new Stack()

Stack(Yığın) Eleman Ekleme

Push yöntemi stack(yığın)a bir eleman eklemek için kullanılır. İfadenin genel sözdizimi aşağıda verilmiştir.

Stack.push (eleman)

Stack(Yığın) Eleman Çıkarma

Pop yöntemi, bir öğeyi yığından kaldırmak için kullanılır. Pop işlemi stack(yığın)ın en üst elemanını döndürür. İfadenin genel sözdizimi aşağıda verilmiştir.

 Stack.pop ()

Count

Bu özellik, Stack(Yığın) içindeki öğelerin sayısını almak için kullanılır. Aşağıda bu ifadenin genel sözdizimi bulunmaktadır.

Stack.Count

Contains

Bu yöntem, Stack(Yığın) içinde bir eleman olup olmadığını görmek için kullanılır. Aşağıda bu ifadenin genel sözdizimi bulunmaktadır. Öğe varsa, deyim true, aksi takdirde false değerini döndürür.

Stack.Contains (eleman)