undefined

Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle C# params anahtar kelimesini inceleyeceğiz. 

using System;

namespace ParamsKullanimi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
topla(61, 29, 34, 89); } static void topla(params int[] sayilar) { int toplam = 0; for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) { toplam += sayilar[i]; } Console.WriteLine("Toplam :{0}", toplam); } } }

undefined

Yukarıdaki kodu incelediğimizde topla fonksiyonun içerisine sayılar isminde bir dizi tanımladık ve öncesinde params anahtar kelimesini tanımladık. Kodumuzu derlediğimiz de ekran çıktısında gördüğünüz üzere int türünde sayılar değişkeninin topla metodunun içerisinde bir dizi olarak değilde sanki parametre değeri gibi değişkenlerimizi tanımladık. Kısacası params ifadesi belirtmiş olduğumuz değerleri diziye çevirir.

 

 Tags: C# params , C# params kullanımı , C# ile params ifadesi , params , params kullanımı , C# params metotu , C# params ifadeler , C# params example , C# params uygulamaları , C# params örnekleri