undefined

Merhaba arkadaşlar,

Bugün sizlere Nested Class(iç içe sınıf) yani bir sınıf veya yapının iç içe geçmiş türlerini inceleyeceğiz. Örneğin;

class Istanbul
{
  class GOP
  {
    GOP() { }
  }
}
class MainClass
{
  public static void Main()
  {
    Istanbul.GOP gaziOsmanPasa= new Istanbul.GOP();
  }

}

Örn2;

namespace MatT
{
  class Toplam
  {
    public Toplam()
    { }

  }
  namespace MatC
  {
    class Carpim
    {
      public Carpim()
      { }
    }

  }

}
class MainClass
{
  public static void Main()
  {
    MatT.Toplam toplam = new Mat.Toplam();
    MatT.MatC.Carpim carpim = new MatT.MatC.Carpim();
  }

}